Firma ESUS Eugeniusz Suchanek działa od roku 1989 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowic. W pierwszych latach działalności specjalizacja firmy obejmowała branżę instalacyjną, z czasem rozszerzając płaszczyznę działania na budownictwo. W chwili obecnej ESUS działa jako firma deweloperska obejmująca swym zasięgiem działania głównie teren województwa śląskiego.